Skriv ut den här sidan

Bassängträning

Bassängträning är en behandlingsmetod som du och din fysioterapeut/sjukgymnast kan komma överens om efter en bedömning av dina besvär.

Efter avslutad träningsperiod görs en uppföljning av vilket resultat du fått av behandlingen.

Bassängträning

Bassängträning är en vanlig och efterfrågad behandlingsmetod vid till exempel smärta, försämrad rörlighet och försämrad styrka. 

Att träna i vatten är ett skonsamt sätt att träna. Eftersom det är lättare att förflytta sig i vatten än på land kräver rörelserna mindre muskelarbete och lederna avlastas. 

Själva vattenmotståndet har ofta en liknande funktion som träningsredskap uppe på land. Bassängträning kan också vara ett mjukt sätt att påbörja en träning som sedan kan göras tyngre.