Skriv ut den här sidan

Demensutredning

När du genomgår en demensutredning så kan din läkare rekommendera en funktions- och aktivitetsbedömning i ditt hem. Då gör en arbetsterapeut en kognitiv bedömning av din förmåga, men också av ditt boende. 

Där ingår bland annat om du kan ta hand om dig själv - till exempel personlig hygien, vardagssysslor eller intag av mediciner - och annan aktivitet.