Skriv ut den här sidan

Hjälpmedel

Det finns ett växande utbud av olika hjälpmedel som kan göra vardagen och livet enklare om du är funktionshindrad på något sätt. Rätt hjälpmedel kan förebygga, förbättra och kompensera en funktion. De finns där för att att det dagliga livet ska kunna fortsätta fungera så bra som möjligt.

Om du skulle råka ut för en sjukdom eller skada som leder till en funktionsnedsättning som medför problem i vardagen kan du få hjälp att prova ut hjälpmedel som passar dig.

Behovet av hjälpmedel bedöms utifrån din situation och landstingets gällande regler för förskrivning. Besöksavgift: 200 kronor (frikort gäller) 

Återlämning av hjälpmedel

Hjälpmedelscentralen hämtar hjälpmedel mot avgift, telefonnummer 08- 123 476 00. Mindre hjälpmedel kan lämnas tillbaka till rehabenheten där det hämtades ut.