Skriv ut den här sidan

Logopedmottagning

På Haninge Rehabs logopedmottagning utreder och behandlar vi personer över 16år.

Logopedmottagningen Haninge är en mottagning för dig över 16 år med behov av bedömning, behandling eller råd av logoped.

Har du besvär med  rösten (ex heshet, rösttrötthet), talet eller läs- och skrivsvårigheter?

Har du på grund av hjärnskada eller neurologisk sjukdom svårigheter att kommunicera, tugga eller svälja?

Kontakta vår logoped på telefonnummer 08-123 360 10.

Remiss från din läkare eller annan logoped behövs.