Skriv ut den här sidan

Studiecirkel fallprevention

Har du fallit eller är du rädd för att falla? Vi erbjuder en studiecirkel till dig som är över 65 år och bor i eget boende.

Syftet med studiecirkeln är att förebygga och minska antal fall och fallskador bland äldre personer över 65 år. Målet är att du ska kunna fortsätta leva ett aktivt liv med engagemang och delaktighet och att detta i sig förebygger fallolyckor. En förutsättning är kunskap dels om hur man kan undvika fallskador, dels om vilka åtgärder och hjälpmedel som finns för att förebygga dessa fall.

Cirkeln ska också ge dig en social gemenskap i självstödjande grupper som av egen kraft men med samhälleligt stöd kan fortästta delar av verksamheten även efter att studiecirkeln avslutats. 

Gruppen leds av arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Nästa grupp startar vårtermien 2019 och gruppen kommer att träffas på tisdagar kl 11-12 i ca 10 veckor. Kostnad 200 kronor,  alternativt frikort (personer över 85 år har kostnadsfri vård)

Välkommen att kontakta oss på telefon 08-606 12 40 eller 08-606 12 66 om du vill delta.